Michalská brána

Bola po stáročia jednou z hlavných brán do Bratislavy a dnes tvorí jednu z dominant Starého mesta

Späť na lokalitu