Štandard

Ako uvádzame v informáciách o projekte, jednotlivé byty predávame vo vyhotovení „holobyt“. Avšak v tom, čo robíme sa snažíme byť maximálne flexibilný voči potrebám klienta, preto našou stratégiou je individuálny prístup a individuálne riešenia „na mieru“. Preto, v otázke vyhotovení bytov si uvedomujeme, že nie každému vyhovuje kúpa holobytu. Ponúkame teda možnosť zabezpečenia kompletného vyhotovenia bytu v určitom štandarde, od vizualizácii až po samotnú realizáciu návrhu v spolupráci s vynikajúcimi odborníkmi.

Zvislé nosné konštrukcie

Konštrukčný systém tvoria obvodové a vnútorné nosné steny a betónové stĺpy. Obvodové nosné steny podzemného podlažia hr. 300 mm sú navrhnuté z vodotesného betónu podľa projektu statiky. Vnútorné nosné steny sú železobetónové hr. 250 mm.

Obvodové nosné steny nadzemných podlaží hr. 380 mm sú navrhnuté z keramických tvárnic POROTHERM 38P+D,alt.POROTHERM PROFI 38, murované na maltu podľa vybraného systému.

Deliace steny

Priečky budú hr. 115mm z tehál POROTHERM 11,5 P+D alebo PROFI 11,5 a hr. 80 mm z tehál POROTHERM 8P+D murované na maltu podľa vybraného systému. Otvory v priečkach budú vytvorené keramickým prekladom POROTHERM KPP 120/65 mm s dĺžkami adekvátnymi šírke otvoru.

Komunikácie

Schodiská a vyrovnávajúce schodisko pri vstupe do bytovej časti sú navrhnuté železobetónové, s hrúbkou dosky 200 mm. Schody budú mať na povrchu keramickú dlažbu.. Rozmer schodu –obytná časť v=161,1mm, š=300 mm, do suterénu - v=163,9mm, š=300 mm, vyrovnávajúce schodisko v=158,3mm, š=300mm.

Konštrukcia krovu a strechy

Časť objektu bude zastrešená šikmou strechou a časť plochou strechou. Šikmá strecha smerom do ulice bude mať spád 42 °, smerom do dvora bude mať strecha premenlivý spád od 15 ° do 42°.Krov šikmej strechy bude drevený podľa projektu statiky.

Komíny

Komíny /3ks/ pre jednotlivé kotly z kotolne budú vo vyhotovení turbo, prívod vzduchu a odvod spalín bude koncentrickým dymovodom 80/125 mm nad šikmú strechu , výška nad strechou 800mm. Dymovody sú vyskladané z prvkov firmy Buderus.

Povrchové úpravy vnútorných stien

Obvodové steny a priečky budú v interiéri omietnuté vápennocementovou hladenou omietkou hrúbky 15 mm. Všetky rohy stien treba pri omietaní opatriť rohovými profilmi.  Styk železobetónových stien a murovaných priečok treba riešiť vloženým výstužnej sklotextilnej mriežky v lepiacej malte pod interierovú omietku.

Povrchové úpravy vonkajších stien – fasády

Fasáda objektu smerom do Cintorinskej ulice bude zrealizovaná ako odvetrávaná, obklad fasády bude z cementovláknitých dosiek SWISSPEARL- farba biela alebo svetlosivá, kotvenie lepením. Fásada arkiera bude obložená kompaktnými exteriérovými doskami FUNDERMAX, dekor NATUREL P947, kotvenie lepením.

Výplne otvorov

Okenné konštrukcie budú hliníkové a plastové s izolačným dvojsklom.

Vstupné dvere do bytovej časti budú hliníkové, dvojkrídlové, čierne.

Zasklená stena do dvora na prízemí bude hliníková, farba čierna.

Vnútorné dvere bytovej časti sú navrhnuté typizované drevené dyhované otváravé. Zárubne dverí budú drevené obložkové -vnútorné dvere aj zárubne budú dodávkou budúceho užívateľa.

Vstupné dvere do bytov budú protipožiarne, dýha buk do oceľovej zárubne, farba strieborná.

Dvere v suteréne a do priestorov odpadkov a priestoru elektromerne a plynomerne budú drevené do oceľovej zárubne s požiarnou odolnosťou podľa projektu protipožiarnej ochrany, farba strieborná.

Dvere do kobiek pre jednotlivé byty budú drevené do oceľovej zárubne -farba biela.

Zábradlie balkónov bude z profilov zo žiarovo zinkovanej ocele s nástrekom RAL 9006 strieborná weissaluminium s výplňou z kompaktných dosiek FUNDERMAX unidekor, farba biela 0085 , kotvené lepením alebo nitovaním podľa predpisu výrobcu.

Zábradlie ext. vyrovnávajúceho schodiska je zo žiarovozinkovanej ocele+ náter, farba RAL 9006.

Vnútorné zábradlie schodísk je zo žiarovo zinkovanej ocele + náter, farba RAL 9006, kotvené do žb dosky schodiska alebo podesty.

Zábradlie balkónov a okien uličnej fasády je riešené lepeným bezpečnostným sklom, kotveným bodovo do rámu okien alebo pomocou systémového U- profilu do nosnej oceľovej konštrukcie balkóna.

Oplotenie terás pre prízemné byty je z oceľových stĺpikov a výplňového pletiva -odporúča sa použiť systémové riešenia /napr. BC TORSION/, stĺpiky budú kotvené do kónického žb prefabrikátu, ktoré budú uložené nad hydroakumulačnú a drenážnu vrstvu skladby terasy. Výška stĺpikov nad terénom je 1500-1550 mm. Farba stĺpikov a pletiva zelená.

Na plochej streche ako príprava pre možnosť chladenia v bytoch sú umiestnené betónové základové dosky pod jednotky chladenia.

Terasy bytov na prízemí sú z betónovej dlažby sivej farby hr. min. 40 mm PREMAC ESTER 400x400x40 mm.